ความก้าวหน้าทางอาชีพ
  • นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
  • อาจารย์หรือนักวิชาการประจำสถาบันต่าง ๆ

© 2017 HOME @SPUKK – Education & Sripatum University Khonkaen by @SPUKK