ปริญญาตรี ปี 2560
เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์
ปริญญาตรี 2560
เรียนวันอาทิตย์วันเดียว
ปริญญาโท ปี 2560
เรียนวันเสาร์ – อาทิยต์
© 2017 HOME @SPUKK – Education & Sripatum University Khonkaen by @SPUKK