สมัครเรียน
สมัครเรียน ปริญญาตรี และ (เทียบโอน-ปวส.)
ติดต่อสอบถาม
สมัครเรียน ทุกวันจันทร์–วันอาทิตย์ เวลา 08.30 น.–16.30 น. ที่ศูนย์รับสมัคร ดังนี้
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 108
ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043 224 111 หรือ 09-2537-4400,11,22,33
สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.khonkaen.spu.ac.th ตามขั้นตอนดังนี้
สแกน QR-Code
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line: @spukk60
สมัครเรียน ปริญญาตรี 2/2560
เริ่มเรียน 8 ม.ค. 61
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line: @spukk60
สมัครเรียน ปริญญาตรี 1/2561
รับทุนสูงสุด 20,000 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line: @spukk60