47 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.สุข พุคยาภรณ์ปูชนียบุคคลและผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2459 เป็นบุตรคนที่ 5 ของนายพุก และนางหรั่ง พุคยาภรณ์ เมื่อเยาว์วัยศึกษาเบื้องต้นที่วัดแสนเกษม จนจบ ป.4 เมื่อ พ.ศ.2470 แล้วบวชเป็นสามเณรอยู่ 30 วัน หลังจากลาสิกขาแล้ว กลับไปช่วยบิดามารดาทำการค้า หลังจาก พ.ศ.2475 แยกตัวออกมาทำการค้าด้วยตัวเองจนเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ใช้เวลา 15 ปีเศษ (พ.ศ.2475-2490) ก่อนทำการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุมในปัจจุบัน .
พ.ศ.2513-2518
ยุคบุกเบิกนำทาง
ปีเริ่มกำเนิดของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนอาศัยตัวอย่าง หรือแนวการเรียนการสอนตลอดจนการปฏิบัติด้านธุรการทั่วไปตามแบบมหาวิทยาลัยของรัฐ2515ได้รับพระราชทาน นาม “ศรีปทุม” จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ความหมายว่า เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบาน เช่น ดอกบัว
(พ.ศ.2519-2524)   
ยุคมุ่งสร้างประสบการณ์
เป็นปีที่ทั้งผู้บริหาร และอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนอาจารย์และบุคลากรทุกคนมีความคึกคักกระฉับกระเฉง ร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างเป็นทีม
พ.ศ.2520ท่าน ดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้รับตำแหน่งนายกสภาฯ (ในกรรมการชุดที่ 4)
(พ.ศ.2525-2530)  
ยุคเบิกบานทั่วหน้า
เป็นยุคแห่งความสุข ความเบิกบานและความอิ่มเอิบใจ เริ่มตั้งแต่ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ บุตรสาวผู้ก่อตั้งที่มหาวิทยาลัยส่งไปเรียนต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา กลับมาช่วยมหาวิทยาลัยเต็มตัวตั้งแต่เริ่มต้นของยุคนี้
พ.ศ.2530เปลี่ยนสถานภาพจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยศรีปทุม และได้รับพระราชทาน นาม “ศรีปทุม” จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พ.ศ.2531-2536)   
ยุคพัฒนาบรรลุผล
เป็นยุคที่มหาวิทยาลัยดำเนินงานทุกอย่าง อย่างมีแผนงานและโครงการกำกับงานพัฒนา งานริเริ่มและงานประจำต่างดำเนินไปอย่างราบรื่นตลอดทั้ง 6 พ.ศ.2533พระพุทธชินราชสุขมุนีศรีปทุม
พ.ศ.2536การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดอาคาร1
(พ.ศ.2537-2542)   
ยุคของคนรุ่นใหม่
บุคลากรทุกคนต่างตื่นตัวและผู้บริหารเองก็จัดทีมงานไปศึกษาและดูงานต่างประเทศพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นคนรุ่นใหม่
พ.ศ.2539สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานเปิด อาคารสยามบรมราชกุมารี(อาคาร 9) มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
(พ.ศ.2543-2548)
ยุคกว้างไกลนานาชาติ
เป็นปีที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมกับมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่หลายมหาวิทยาลัย ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย ได้ติดต่อมีสัญญาความร่วมมือต่อกับมากกว่าที่ผ่านมา
พ.ศ.2544สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคาร 30 ปี ศรีปทุม
(พ.ศ.2549-ปัจจุบัน)
ยุคสมมาดปรารถนา
ปีที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่น งานพัฒนามาถึงจุดหนึ่งที่ทุกคนพอใจ เราสมมาดปรารถนาโดยทั่วกัน พร้อมที่จะนำศรีปทุมทะลุความเป็นโลกาภิวัฒน์
พ.ศ.2549สร้างพระพุทธมหาปัญญามุนีอภิปูชนีย์ศรีปทุม พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยอีกองค์
© 2017 HOME @SPUKK – Education & Sripatum University Khonkaen by @SPUKK