09
ส.ค.
2017


SPUKK : เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ซึ่งนำโดย ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพระพิธีสวดพระอภิธรรมและจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งนับเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลและเกียรติประวัติอย่างสูงยิ่งสืบไป

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น #SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

Leave a Reply