30
ก.ค.
2017


SPUKK : WRO 2017 Thailand Sustainabots มหกรรมหุ่นยนต์ 2017 และได้เป็นกรรมตัดสิน LEGO Education KKICT BRICK CHALLENGE 2017 หัวข้อ Trash to Cash “เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน” (รอบชิงชนะเลิศ) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น

Leave a Reply